I en tid hvor jakt er gjenstand for en stadig økende grad av kommersialisering er det fort gjort å glemme at jakt framfor alt handler om kunnskap og tradisjoner. Kunnskapen overføres gjerne fra generasjon til generasjon, for selv om våpnene kanskje forandrer seg er mange av prinsippene tidløse. Kunsten å jakte består i å beherske disse prinsippene best mulig og samtidig anvende ny teknologi på best mulig måte.

Hvordan blir man en god jeger?

Hva innebærer det imidlertid å være en god jeger? Mange av egenskapene som kjennetegner en erfaren jeger, som tålmodighet, kløkt og ikke minst evnen til å forutse dyrenes bevegelser, lar seg vanskelig måle i konkurransesammenheng. Det man derimot kan måle er jegernes skyteferdigheter. Ens ferdigheter i leirdueskyting gir for eksempel en god pekepinn på hvor dyktig en jeger er til å treffe et mål i den frie naturen. På samme måte gir det årlige norgesmesterskapet i elgskyting norske jegere en mulighet til å demonstrere sin treffsikkerhet med geværet. I stedet for en vanlig blink skal deltakerne treffe et mål formet som en elg, med innertieren plassert der hjertet er! I NM Elg 2014 var det opplendingen Hans Petter Løberg som kunne løfte vinnerpokalen, mens 2013-vinneren Marius Holter Håkonsen måtte nøye seg med en sekstende plass.