Jakt i Norge

Author: admin

Norge har lange og sterke jakttradisjoner. Nordmenn jakter kanskje ikke som før for overlevelesens skyld, men gleden ved jakten består. Dette skyldes ikke bare utsikten til å sikre seg en herlig elgkarbonade eller en reinstek til middag. Jakt handler minst like mye om gleden ved å oppholde seg i naturen og fellesskapsfølelsen dette gir opphav til. Samtidig er jakt en sann kunst som det krever mange års erfaring å mestre. Her finnes ingen snarveier!

Jakt er fortsatt viktig for nordmenn

At jakttradisjonene lever i beste velgående er det overhodet ingen tvil om: Hele 427 500 navn finnes i det norske jegerregisteret, et imponerende antall for et land med bare fem millioner innbyggere. Det er dermed ingen overdrivelse å kalle jakt for en norsk folkesport. Elgjakten, som finner sted i september og oktober hvert år, har en helt spesiell posisjon over store deler av landet. For mange er dette endog årets ubestridte høydepunkt, en anledning til å treffe gamle jaktkamerater og utveksle erfaringer og historier. Tallenes tale gir en god indikasjon på elgjaktens popularitet, for faktisk blir så mange som 36.000 elger felt hvert år! Selv om elgjakten nok får størst oppmerksomhet, eksisterer det også solide tradisjoner for andre typer jakt. Dette gjelder ikke minst jakten på småvilt, hvor artsmangfoldet er stort og mulighetene mange.

Samtidig er jakt i Norge sterkt regulert, med utgangspunkt i den såkalte Viltloven av 1981. Selv om disse bestemmelsene ikke alltid er like populære, er det bred konsensus blant jegere om at de bidrar til å forhindre overjakt eller andre typer uansvarlig adferd.