Jakt og turisme i Norge

Norges vakre natur og rike dyreliv gjør landet til en attraktiv destinasjon for utenlandske jegere. I den norska faunaen finner man dyr som elg, rådyr og hjort, samt mye småvilt og fugleliv. Dessuten kan Norges lange kyst og mange innsjøer og elver by på utmerkede fiskemuligheter.

At mange utenlandske jegere og fiskere legger turen til Norge bør derfor ikke komme som noen stor overraskelse. Mange utenlandske jaktselskaper tilbyr nå organiserte turer til den norske villmarken, gjerne i kombinasjon med opphold på tradisjonelle norske overnattingssteder. Et godt eksempel er turene som organiseres for utenlandske elgjegere på Sør- og Østlandet, hvor gjestene etter en lang dag i marka kan feire dagens bedrifter med en førsteklasses middag på et staselig gods når kvelden kommer.

En annen stor gruppe tilreisende er fiskerne. I denne gruppen finner man mange lidenskapelige laksefiskere. Norsk laks har nemlig i lang tid hatt et svært godt internasjonalt rykte. De siste årene har dessuten villaksbestanden økt betraktelig, både på grunn av nye restriksjoner på bruken av garn og fordi stadig flere fiskere praktiserer «catch and release.» Dette er gode nyheter for turistfiskerne, som dermed har enda bedre sjanser til å gjøre en god fangst enn tidligere. Mest eksotisk for utenlandske fiskere er kanskje elvene i Nord-Norge, hvor den særegne naturen og ikke minst midnattssolen garanterer de tilreisende en minneverdig opplevelse.